Wednesday, November 27, 2013

MISSING CHANNEL #5

 deSERVICEGARAGE presents MISSING CHANNEL #5 and brings you an evening with experimental live music and visuals.


Since 2010, the Missing Channel has been organising events which bring together numerous artists from all over the world. It is a multi-shaped label that wants to change the relation between music and image: Why can’t a poster be a song? Why can’t we store an image inside a song?

Join us Saturday December 7th
from 21h00-04h00 for different perspectives on music and image by Audio Twink (UK, AU, SR), The Robocops (ES), Dark Matter (IS), Bank Driveline (Missing Channel) (FR), Dj Jonas Ohlsson (SE), Penis Riot (VC), VJ Tuto (Missing Channel) (FR), VJ TEXA (CZ) & Roosje Klap (Ocean Club) (NL). 

The Missing Channel event #5 is organised by Judith Leysner, the Missing Channel and The Ocean Club.

4 comments:

Unknown said...

Thanks. I enjoyed listening to music here.

Unknown said...

cương cứng bằng bài xích viết sau nhé phải là loại Dưỡng tình dục chất công dụng hay việc làm tạo trong khoảng một vài thành phần

Ảnh Cưới Hikari said...

Chụp ảnh cưới nhằm lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cuộc đời, là việc vô cùng quan trọng trước khi tổ chưc hôn lễ. xem thêm tại http://hikaristudio.vn

Unknown said...


Phục hình răng sứ titan sẽ rất thích hợp trong trường hợp phục hình răng giả sứ titan, răng sẽ nhanh chóng có được vẻ đẹp tuy nhiên sẽ xuất hiện tình trạng răng đen viền